เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
thzh-CNen
Shopping Cart
 x 
ไม่มีสินค้าในตระกร้า

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการ อบรมความปลอดภัย

โครงการ อบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และระเบียบข้อบังคับในการทำงาน ให้แก่ พนักงานของบริษัท   


สรุปผลการอบรมความปลอดภัย อาชัวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

เป้าหมายของการอบรม : ผลคะแนนทั้งหมดต้องได้ร้อยละ 80 

วัน/เดือน/ปี

ผู้เข้ารับการอบรม

(คน)

คะแนนสูงสุด

(คนะแนน)

 คะแนนต่ำสุด

(คะแนน)

คะแนนเฉลี่ย

(คะแนน)

คิดเป็นร้อยละ

(%)

 25 ส.ค. 59  9  10  4 85.55 
 26 ส.ค. 59  11  10 7.5  89 
 27 ส.ค. 59  19  10 9.36  93.68 
 29 ส.ค. 59  12  10 8.33  83.33 
 30 ส.ค. 59  19  10 7.21  72.1 
 31 ส.ค. 59  13  10 7.46  74.61 
 รวม 83  60 30  48.86  498.27 
พนักงานทั้งหมด 89 คน  รวมเป็นร้อยละ 83.045

 

 หมายเหตุ   พนักงานในไลน์ผลิตไม่เข้า 2 คน (ขาดอบรม)

     ผลการอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 เป็น 83.045% ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นว่าในการอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานนั้นผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ และมีความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยฯ ค่อนข้างมาก

    ดังนั้นจึงแน่ใจได้ว่าผู้เข้ารับการอบรมส่วนมาก จะปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

 

 เริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2559

โดย 1. น.ส. สุขสุณัณ ชูแสง  : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จปว)

       2. น.ส. นิภาพร เชิดชู     : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

 

Comment

     1. ได้รับความรู้ถึงวิธีป้องกันอันตรายในการทำงาน

     2. ได้รับความรู้ในกฎระเบียบและข้อบังคับในการทำงานและเรื่องสวัสดิการต่างๆ

 

 

 

 

Tag

หมวกเซฟตี้,  อุปกรณ์ป้องกันการหายใจ, อุปกรณ์กันเสียง, ถุงมือเซฟตี้, เสื้อชูชีพ, ห่วงชูชีพ, ชุดกันฝน, รองเท้าเซฟตี้, เข็มขัดพยุงหลัง, เข็มขัดกันตก, ชุดลุยน้ำ/เอี๊ยมลุยน้ำ, อุปกรณ์กันความร้อน, ชุดสปันบอนด์

Search